UWAGA: tutaj znajdziesz ostatnie wydanie - maj 2014 - "Wiadomości dla Członków Spółdzielni"

KOMUNIKAT ZARZĄDU, 02.06.14

Informujemy, że od dnia "inauguracji" naszego nowego serwisu internetowego tj. od 29 sierpnia 2013, odnotowaliśmy aż 13 670 wizyt w naszym serwisie. W tym czasie dokonano
53 225 odsłon treści zamieszczonych w serwisie, 
a średni czas odwiedzin wyniósł prawie 4 minuty. Mamy już 
6 599  użytkowników. Szczególnie warto odnotować fakt, że w ogólnej liczbie osób odwiedzających nasz serwis, aż 50 % stanowiły osoby odwiedzające serwis po raz pierwszy. Dziennie notujemy, średnio, około 80 wejść do serwisu.

Komunikat
Zarządu, 09.04.2014.
Informacja Zarządu 
dotycząca opłat i zasad
indywidualnego rozliczania
kosztów centralnego
ogrzewania w Spółdzielni 
w roku 2013.

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU w sprawie lustracji

Protokół lustracji wraz z wnioskami polustracyjnymi może zostać udostępniony każdemu zainteresowanemu Członkowi Spółdzielni, zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentów.  

KOMUNIKAT ZARZĄDU, 25.06.2014.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki uprzejmie informuje o czasowym zablokowaniu dostępu do niektórych treści zamieszczonych na stronie internetowej, dotychczas dostępnych „po zalogowaniu” poprzez posiadane hasła. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych mających na celu możliwie najlepsze zabezpieczenie i ochronę danych osobowych, z uwagi na pojawiające się coraz częściej potencjalne zewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa tych danych. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Lea 19. Informacji udziela członek Zarządu,  Pani Teresa Berniak,  pok. nr 6, w poniedziałek, środę i czwartek: 715-1515, wtorek: 800-1700, piątek: 715-1415. Ze wszystkimi dokumentami, do których dostęp w chwili obecnej jest niemożliwy, można oczywiście zapoznać się w  biurze Spółdzielni, zgodnie z Regulaminem udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.

Komunikat Zarządu, 25.06.2014.
Zawiadomienie o terminie i miejscu dokończenia I części Walnego Zgromadzenia (os. Wrocławska, Bronowice Nowe, Głowackiego Rydla)

Komunikat Zarządu, 17.06.2014.
Zawiadomienie o terminie i miejscu dokończenia II części Walnego Zgromadzenia (os. Zwierzyniec).

Uzupełniony Porządek Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 2014. 

Poprawki do projektów uchwał zgłoszone w trybie paragrafu 15, ustęp 5, Statutu Spółdzielni.

KOMUNIKAT ZARZĄDU, 22.05.2014.
ZAWIADOMIENIE O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 2014.

Komunikat Zarządu, 25.06.2014. 
Zarząd ogłasza nowe przetargi nieograniczone.

Komunikat Zarządu, 07.11.2013.
Informacja dotycząca zasad usuwania odpadów budowlanych
i rozbiórkowych po remontach lokali mieszkalnych.
 

Komunikat Zarządu, 12.11.2013.
Informacja na temat zasad wywozu odpadów wielkogabarytowych. 

Komunikat Zarządu, 05.03.2014
Informacja o programie ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej.